Metabase - witaj w instrukcji użytkownika

Projekt ma na celu przybliżyć funkcjonalność znakomitego systemu analityki biznesowej Metabase, który pomaga przeglądać i zrozumieć dane biznesowe Twojej firmy.

Dokumentacja

Niniejsza dokumentacja jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji systemu Metabase dostępnej pod adresem https://www.metabase.com/docs/latest/users-guide/start.html

stopka-eu

Metabase jest znakiem towarowym Metabase, Inc