Ogłoszenia

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

2019-12-23

Ogłoszenie o „Zapytaniu ofertowym na realizację Usługi doradczej w zakresie analizy i wsparcia wprowadzenia do oferty narzędzi analitycznych eksploracji danych opartych na oprogramowaniu w chmurze typu opensource”

w ramach aplikowania o dofinansowanie vouchera w  ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający: KITA SOLUTIONS – MARCIN KITA

Wykonawca musi spełnić warunki zawarte w:  REGULAMINIE udzielania voucherów dla przedsiębiorstw w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (https://vouchery.spinno.pl)

Opis przedmiotu zamówienia i warunki składania ofert zawarte są w zapytaniu ofertowym:

Zapytanie ofertowe: POBIERZ PLIK PDF

Oferty należy składać w terminie do 30 grudnia do godziny 12.00 na załączonym  formularzu ofertowym:

Formularz ofertowy: POBIERZ DOKUMENT WORD

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!